تنها تولید کننده دستگاه HFهای فرکانس (پرس داغی ) در شمال غرب کشور

دستگاه پرس داغی (های فرکانس)

دستگاه پرس داغی (های فرکانس) ۷ کیلو وات برای تولید رویه کفش اسپرت

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

دستگاه پرس سرد و گرم

پرس سرد و گرم با جک هیدرو پنوماتیک 5 تن برای پرس رویه کفش اسپرت.